ІІІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ

ІІІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ

Запрошуємо до участі студентів у ІІІ НАУКОВО-П� АКТИЧНІЙ КОНФЕ� ЕНЦІЇ "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ КОМП�ЮТЕ� НІ СИСТЕМИ ТА МЕ� ЕЖІ", яка відбудеться 26 листопада 2020 року. Свої публікації Ви можете подавати за такими напрямами: - Програмне забезпечення комп�ютерних систем - Технологія комп�ютерних мереж - Програмно-апаратне забезпечення комп�ютерних систем - Захист інформації в комп�ютерних системах та мережах - Штучний інтелект в комп�ютерній інженерії - Сучасні інформаційні технології в різних галузях знань Більше інформації Ви можете знайти на сайті http://ki.tneu.edu.ua/conference/